Image of Postals fenomenals dels reis mags

Postals fenomenals dels reis mags

6.50POSTALS FENOMENALS
Pack de 4 postals dels reis mags il·lustrades i manipulades a mà + llàpis màgic.
Melcior & Gaspar & Baltasar & Camell.
mida de cada postal: 10x15 cm.
material: cartró reciclat + info

POSTALES FENOMENALES
Pack de 4 postales de los reyes magos ilustradas y manipuladas a mano + lápiz mágico.
Melchor & Gaspar & Baltasar & Camello.
tamaño de cada postal: 10x15 cm.
material: cartón reciclado + info

PHENOMENAL POSTCARDS
Pack of 4 postcards of the magic kings illustrated and handcrafted + magic pencil.
Melchor & Gaspar & Baltasar & Camel.
size of each postcard: 10x15 cm.
material: recycled cardboard + info